Teknisk tegning

TEKNISK TEGNING

På 2. semester af uddannelsen var der indlagt et undervisningsforløb om teknisk tegning og svindtegning.


Til at starte med gav Dorte en præsentation af sin egen svendetegning og holdt et oplæg om hvad den bestod af: en skitse af et emne med tykkelse på skærven samt en svindtegning. Herefter var det min tur til at tegne. Jeg fik først 3 opgaver, der knyttede sig til disciplinen teknisk tegning:


TEKNISK TEGNING AF POTTE

Ved teknisk tegning inden for pottemagerfaget forstås at tegne et emne og definere krop, bug og kant, og dernæst at tegne skærvens tykkelse og afdrejning af bund ind på tegningen. Krukken tegnes halvt op, og skærvtykkelsen skraveres.

Der angives drejemål i højde og bredde.


Opgave 1

  1. tegn en kop
  2. Skraver skærven
  3. Angiv drejemål
  4. Angiv afdrejning


Opgave 2

Tegn en kande med hank.


Opgave 3

Tegn et valgfrit emne med kant.

Tegningerne vurderes efter:

Streg, mål og præcision.


Herefter fik jeg en opgave i svindtegning:

 

SVINDTEGNING AF KRUKKE

Når ler tørres og brændes, forsvinder der en del vand ud af leret, hvorved massen bliver mindre - dette kalder vi svind.

Ved svindtegning af en krukke tegnes krukken først som nydrejet, og herefter tegnes den igen som den vil se ud efter svind, med en given svindprocent. Krukken tegnes halvt op, og svindet tegnes ind. Der angives drejemål og færdige mål efter svind. Målene angives på højde, bredde og bund.


Opgave 1

  1. Tegn en skål
  2. .Tegn en graf, hvor der tegnes en lineær funktion der definerer svindet.
  3. Tegn skålen efter svind
  4. Sæt mål på skålen både med drejemål og efter svind

 

Mine tegninger blev vurderet efter

Streg, mål og præcision.