Portfolio - From Here I See the World

SOLOUDSTILLING 2017

BERLIN


FROM HERE I SEE THE WORLD

INSTALLATION PÅ UDSTILLINGSSTEDET SUPER BIEN!


En milepæl står langs vejen og fortæller dig hvor langt der er til det næste bycentrum. Det har de gjort lige siden det antikke Rom, hvor den første milepæl blev placeret midt i byen. I overført betydning er en milepæl noget, der markerer afstanden mellem skelsættende begivenheder på livets vej. Hele tiden stedfæster vi tidens gang - både i vores nære verden og i den meget større skala - ved hjælp af konkrete fixpunkter eller 'milepæle'. De minder os om, at tiden går og tingene forandres - hvis ikke i morgen, så over et århundrede eller over tusindvis af år.


På kanten af Lønstrup Klint, hvorfra min verden går, bliver tidens gang meget konkret markeret i form af havet der æder af klinten. En milepæl skabtes fx da Mårup Kirke måtte pilles ned, og flere vil følge. I min egen livstid vil også gården, jeg bor på, forsvinde i havet. For folk, som bor andre steder i verden, kan det være en krig, en storm eller en anden katastrofe som ændrer deres liv. Fælles for det hele er at forandringen er uundgåelig.


Milepælene er på samme tid et billede på Lønstrup klints erosion og et spejl på den politiske situation i verden, og de værdikampe, der kommer i spil, når man står på kanten af forandringer.


Kystsikring - Tagen vare om vores eget lige her hvor vi bor

Kampen om bevarelse af Mårup kirke - religion/tradition

Turismen - Dem/os-mentalitet, deling af værdier, Modtagelse gæster

Havets magt - Natur kontra kultur, accept af processer/kontrol af processer

Udsyn - Indsigt


Værket består af 12 milepæle, hver med en højde på ca. 80 cm. Den enkelte milepæl i udstillingen sætter fokus på en del af Lønstrup Klints historie, og er også et symbol på en milepæl i  et menneskes liv. De fortæller hver især en lille historie, og samlet udgør de et større historisk forløb. Hver milepæl indeholder også et synspunkt om verden i dag set i større perspektiv. Skulpturelt har jeg taget udgangspunkt i den danske milepæl, der står langs vores veje. Milepælene er lavet af rakubrændt ler med enkelte muffelbrændte elementer, og er desuden kombineret med andre materialer. Dorte Visby keramik - keramiske milepæle fra særudstillingen ' From Here I See the World' på udstillingsstedet Super Bien! i Berlin 2017.
Dorte Visby keramik - milepæl skulptur
Dorte Visby keramik - detalje fra 'Milepæl' skulptur
Dorte Visby keramik - procesbillede fra fremstilling af de keramiske milepæle til soloudstillingen 'From Here I See the World' i Berlin 2017
Dorte Visby keramik - billede fra arbejdsprocessen med de keramiske milepæle til soloudstillingen 'From Here I See the World' i Berlin 2017. Her tages de rødglødende emner ud af ovnen som del af rakubrænding.
Dorte Visby keramik - rakubrænding af keramiske skulpturer i form af milepæle til soloudstillingen 'From Here I See the World' på udstillingsstedet Super Bien! i Berlin, 2017
Dorte Visby keramik - soloudstilling 'From Here I See the World' Berlin 2017
Billede fra Dorte Visby soloudstilling 'From Here I See the World' hos Super Bien! Berlin 2017
Dorte Visby keramisk milepæl, Super Bien! Berlin 2017
Dorte Visby soloudstilling, Berlin 2017, 'From Here I See the World', keramiske milepæle