Portfolio - Muffelbrændt lågkrukke

PROJEKT


MUFFELBRÆNDTE LÅGKRUKKER

LOENSTRUP KLINT GEOCERAMICSDe muffelbrændte lågkrukker er en del af mit projekt, ’Loenstrup Klint Geoceramics’, hvor jeg laver keramik med udgangspunkt i geologien omkring Lønstrup Klint.

Når jeg arbejder med krukkerne, er det et samarbejde mellem leret og mig som keramiker. Jeg forsøger således at lade leret bestemme så meget som muligt og at åbne op for den struktur, som leret har i sig. Under formgivningen bruger jeg derfor heller intet andet end drejeskiven og mine hænder som redskaber. Nogle af krukkerne giver jeg markeringer, inspireret af klintens vandårer.


Lågkrukken her er muffelbrændt – denne brændingsmetode består i, at organisk materiale, som jeg har indsamlet fra stranden, (sand, tang, skaller m.m.) pakkes omkring krukken i en muffel (lukket lerkasse), som herefter brændes i keramikovnen. Under brændingen sker der nogle særlige kemiske processer i kassen. Der opstår en atmosfære, hvor det organiske materiale, idet det brænder væk, frigiver mineraler og salte, som går i forbindelse med lerets overflade. Dette efterlader unikke aftegninger og strukturer i krukkens overflade, som til forveksling ligner de geologiske landskaber, vi ser i klinten.


Samspillet mellem natur-kultur-menneske gennem årtusinder er noget der fascinerer mig. Vores kollektive bevidsthed er et billede på naturens rytme og arkitektur rækkende så langt tilbage, som der er bevarede fortidsminder. Den skandinaviske natur med urfjeldet, de forblæste kyster, de mørke skove og, kulturhistorisk set, de gamle romanske kirker med deres bastante og barske facader, krybber og døbefonte.
Når jeg kigger ind på lagene i Lønstrup klint får jeg indtryk af at stå overfor noget, der på én gang er urgammelt og evigt foranderligt. Potteskår fra stenalderen, kulturlag af materiale, processer man aldrig kan stirre sig mæt på. I mine værker ønsker jeg at appellere til det sanselige og sete i vores kollektive bevidsthed


Dorte Visby keramik - installering af udsmykning 'Fra Nord' på Hirtshals Fisketerminal
Dorte Visby keramik - inspirationsbillede fra omgivelserne omkring Hirsthals Fisketerminal
Dorte Visby keramik - inspirationsbillede fra omgivelserne omkring Hirsthals Fisketerminal
Dorte Visby keramik - inspirationsbillede fra omgivelserne omkring Hirsthals Fisketerminal