Lærlinge

I MESTERLÆRE HOS DORTE VISBY

POTTEMAGERLÆRLING

Jeg blev selv uddannet pottemager i 1993 og har siden 1998 haft mit eget værkstedsgalleri i Lønstrup. Frem til 2010 havde jeg flere lærlinge, som var tilknyttet pottemageruddannelsen på EUC Syd i Sønderborg. I 2010 blev pottemageruddannelsen desværre lukket, men jeg havde fortsat et stort ønske om at tage unge mennesker i mesterlære og udlære dem som pottemagere.


I 2020 begyndte dette ønske for alvor at tage form. Med flere udgaver af uddannelsesplanen (2000-2010) fra den nedlukkede pottemageruddannelse i hånden begyndte jeg sammen med min mand Søren Beikes, der gennem mange år, har været  lærer på EUC Nord at stykke en ny uddannelsesplan sammen. Min første lærling, der påbegyndte uddannelsen efter den nye plan, var Thilde Bjørn. Du kan læse om Thildes første semestre og opgaver her. I januar 2022 startede Frederik Thaibert i lære hos mig og jeg glæder mig til alle 7 semestre af uddannelsesplanen sammen med Frederik og til at give masser af viden og læring videre. 


Mit ønske for pottemagerfaget er, at det bliver ført videre til de yngre generationer, så faget ikke dør. Jeg ser masser af muligheder for at gøre faget til sin levevej, da keramikkens popularitet kun har været stigende gennem de sidste år. Som pottemager med stor stolthed for faget føler jeg, at jeg har et ansvar for at videregive min viden til unge, som også brænder for faget og derfor var det vigtigt for mig at lave en ny brugbar uddannelsesplan. 


Nedenfor kan I se den uddannelsesplan som mine lærlinge følger. Som enhver mesterlæreuddannelse varer den 3½ år og  afsluttes med en svendeprøve. Uddannelsesplan for pottemagere hos Dorte Visby