Frederik Thaibert

FREDERIK

POTTEMAGERLÆRLING

Første gang jeg begyndte at tænke på keramik som et håndværk og ikke blot en række genstande var i Lønstrup med min mor i 2017. Før dette havde jeg samlet en smule gammel keramik, lavet af kunstnere som for længst var døde. Med ét var keramik for mig ikke længere blot samlergenstande, men et håndværk. Efter jeg flyttede til Aarhus, tog jeg på Godsbanens værksted i Aarhus og forsøgte mig med drejning, og jeg fik senere en plads på Trøjborg Beboerhus’ fælleskeramikværksted. Her brugte jeg det meste af min fritid de næste to år, indtil jeg fik min plads hos Dorte.


Jeg har før min læreplads læst matematikøkonomi på Aarhus universitet i to et halvt år. Da vi skulle overveje, hvilken retning vi ville gå med kandidatgraden, gik det op for mig, at det ikke var en karrierevej jeg havde lyst til at gå. I mellemtiden var min entusiasme og interesse for keramik eksploderet. Jeg undersøgte mulighederne for uddannelse inden for keramik, og begyndte efter et halvt år på Aarhus Kunstakademis basisuddannelse, med henblik på at begynde på deres keramikfagskole efter det første års almene kunstundervisning. Jeg nåede dog aldrig at få fingrene i ler hos dem, da jeg efter et halvt år fik tilbudt min plads hos Dorte og promte flyttede nordpå igen.


Keramik tiltaler mig på en måde som intet andet medie til kreativ udfoldelse før har gjort. Min teori om hvorfor er, at ler er det suverænt mest alsidige materiale, man kan arbejde i. Det tillader præcis den type udtryk, man vil have, uanset hvad det så er. Desuden tiltaler det mig især, hvor håndværksmæssigt krævende keramik kan være, når man laver brugskunst. Ud over det kunstneriske udtryks subjektive vurdering er der ved keramik et lag af håndværksmæssig og relativt objektiv kvalitet. En kop kan være ganske smuk og æstetisk, men hvis den er dårlig at holde ved og pilskæv, så er det en dårlig kop. Det er også dette, som gjorde, at en mesterlæreplads som pottemager, der per definition har stort fokus på håndværket, interesserede mig meget mere end kunstakademiets uddannelse.

Frederik drejer låg til urner

1. SEMESTER

FUNKTIONEL KERAMIK

LERTYPER OG SVIND


På mit første semester hos Dorte får jeg et indgående kendskab til de forskellige lertyper: lertøj, stentøj og porcelæn. Jeg lærer også om lerets svind ved brændingen. Ved semester- afslutning, skriver jeg en rapport, som bliver synlig her på hjemmesiden.

FORM


Målet på mit første semester er at kunne dreje former på op til 500 g. ler.  Jeg er startet med en cylinderform og har også allerede drejet lidt på stok. 

GLASUR


Jeg skal i løbet af semesteret opnå viden om håndtering af de forskellige glasurer Dorte bruger på værkstedet. I efteråret skal jeg have et kursus i grundlæggende glasur-kemi, hvorefter jeg vil ud-arbejde en rapport om emnet.

BRÆNDING


Det første semester handler primært om at lære at pakke både en forgløder og en glasurovn.

IDÉ


Uddannelsens første år har 'funktionel keramik' som overordnet tema, så på dette tidspunkt handler det først og fremmest om introduktion til dette tema og om at dreje et produkt efter en model.

Vi blev desværre nødsaget til at afslutte Frederiks uddannelse efter det første semester.